Molnbaserad plattform optimerar lager i realtid

Behovet av att reagera snabbt inom intralogistik ökar. Foto: Element Logic

Det norska företaget Element Logic har utvecklat en molnbaserad dataplattform som samlar in, analyserar, delar och använder dataströmmar från flera datakällor i realtid. eLogiq bygger på Microsoft Azure-teknik med det långsiktiga målet att vara en helautomatiserad lagerlösning som optimerar sig själv.

En osäker framtid förstärker behovet av att reagera snabbt inom intralogistik och i hur vi hanterar varor internationellt. Tillgång till beslutsstöd och datainsikt är avgörande för att överleva, optimera drift och logistik samt för att förbli lönsam på en föränderlig marknad, säger Dag-Adler Blakseth, vd på Element Logic.

Element Logic har samarbetat med Microsoft och dataplattformen eLogiq bygger på deras molnbaserade Azure-teknik. eLogiq gör det möjligt att samla in och analysera dataflöden från olika källor i realtid, vilket gör det möjligt för företag att vidta nödvändiga åtgärder för att omedelbart optimera lagerdriften.

Den nya plattformen, som är byggd på Azure-teknik och utvecklad av Element Logic, är ett viktigt steg för att optimera lagerdriften. Att göra data tillgänglig öppnar flera möjligheter till förbättringar, effektivitet och tillväxt. Det är en konkurrensfördel för de företag som använder plattformen, säger Daniel Reime, Global Partner Solutions Leader, Microsoft Norge.

Data är den främsta resursen vid utveckling av nya och värdefulla lösningar. För att vara konkurrenskraftig på en föränderlig marknad är tillgång till data från interna och externa källor avgörande. Mer data ger bättre insikt för att fatta korrekta och snabbare beslut.

Det finns värdefulla data i våra kunders lagerlösningar, och eLogiq samlar in och strukturerar den i en databas. Datan finns i flera källor, inklusive Element Logics andra mjukvarulösningar, eManager, eOperator och eController. Vår mjukvara kombineras och används för datadriven optimering, förklarar Sutharshan Nadarajah.

Element Logic har optimerat lagerverksamheter sen 1980-talet och är specialiserade på att utveckla mjukvara och automatiserade lösningar som gör det möjligt för företag att designa, driva och hantera en heltäckande lagerlösning. Mjukvaran och de automatiserade lagerlösningarna genererar kontinuerligt stora mängder data som bearbetas, analyseras och presenteras som värdefulla insikter för att skapa ett pålitligt underlag för beslutsfattande.

Dataplattformen eLogiq är utvecklad för detta ändamål; att samla in data, strukturera och analysera den och sen använda den för olika mervärdestjänster och applikationer.