HSNG utvecklar logistikhub i Eskilstuna

Johan Görgård, vd HSNG, David Hofmann, vd Eskilstuna Logistik, Jimmy Jansson (S), KSO Eskilstuna och Hans Bengtsson, vd Inhubs. Foto: HSNG

Health and Sports Nutrition Group, HSNG, Sveriges största e-handelsföretag inom sport och hälsa, kommer inom kort att etablera sig i Eskilstuna genom att öppna ett nytt lager här. Etableringen innebär en investering på 120 miljoner kronor och företaget planerar för ett 70-tal arbetstillfällen på orten.

– Vi vill förstärka vår position som Nordens största e-handelsaktör inom träning och hälsa. För att kunna fortsätta växa behöver vi modernisera och utöka vår logistikkapacitet. Vi väljer att investera i Eskilstuna eftersom det är den mest optimala logistikhubben för oss. Tack vare den geografiska placeringen och en modernisering av vår logistiklösning kommer vi att kunna förbättra kundupplevelsen med snabbare leveranser, säger Johan Görgård, vd för HSNG.

Det nya lagret planeras stå klart till sommaren 2023 och gradvis tas i drift under andra halvåret 2023. Lagret kommer att vara helautomatiserat och ha solceller på taket, som förser lagret med grön energi. HSNG planerar att anställa ett 70-tal medarbetare till logistikverksamheten i Eskilstuna. Rekryteringen till vissa nyckelroller kommer att påbörjas redan efter sommaren 2022.

– Vi är glada för att nu kunna ta första spadtaget i Eskilstuna och ser fram emot att kunna inviga det nya lagret i slutet av nästa år. Vårt nya lager kommer att ge oss möjlighet att accelerera både vårt miljömässiga hållbarhetsarbete och erbjuda en arbetsmiljö i framkant för våra medarbetare, säger Johan Görgård.

Mälardalen har under de senaste åren utvecklats till en logistikhub för hela e-handelsbranschen. Lagret kommer att byggas av företaget Inhubs precis vid E20.

– Vi hälsar HSNG välkomna både till gemenskapen i Eskilstunas näringsliv och gratulerar till en klok satsning som kommer att tjäna företagets utveckling väl, säger Jimmy Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

– Det är mycket glädjande att HSNG tillsammans med Inhubs nu väljer att investera i sin framtida logistiklösning här i Eskilstuna, vilket bekräftar våra mycket uppskattade hållbara, effektiva och attraktiva förutsättningar samt stärker Eskilstuna som etableringsort. Etableringen kommer att skapa många nya viktiga arbetstillfällen, säger David Hofmann, vd, Eskilstuna Logistik och Etablering.