Förbud mot bensin- och dieselbilar från 2035

Alla nya lättare vägfordons utsläpp ska vara noll år 2035. Arkivbild

Med liten marginal ställer sig ett EU-utskott bakom förslaget om att förbjuda bensin- och dieselbilar från 2035, rapporterar Europaportalen. Med siffrorna 46 mot 40 och 2 som avstod röstade EU-parlamentets miljöutskott på onsdagen för minskade klimatutsläpp från nytillverkade lättare fordon som personbilar och skåpbilar. 

– Med koldioxidstandarder skapar vi klarhet för bilindustrin och stimulerar innovation och investeringar för biltillverkarna. Dessutom blir det billigare för konsumenterna att köpa och köra bilar med nollutsläpp, sade den ansvarige EU-parlamentarikern Jan Huitema efter omröstningen.

Utskottet har arbetat utifrån kommissionens förslag om att utsläppen från alla nya lättare vägfordon ska vara noll år 2035. Till det har ledamöter i utskottet fått lägga fram förslag om att antingen höja eller sänka målen eller på andra sätt ändra det. Hela EU-parlamentet ska nu ta ställning till förslaget innan man kan inleda förhandlingar om lagens slutliga utformning.