SLP köper modern logistikfastighet i Nässjö

Huvuddelen av fastigheten är byggd 2019 och kommer att miljöcertifieras. Foto: SLP

SLP har förvärvat och tillträtt fastigheten Lampan 7 i Nässjö med uthyrningsbar yta om cirka 8 600 kvadratmeter. Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 67 miljoner kronor. Säljare är Idyllum.

Huvuddelen av fastigheten är byggd 2019 och kommer att miljöcertifieras. Fastigheten är fullt uthyrd till Lanab Group. Årshyran uppgår till 3,9 miljoner kronor och återstående kontraktstid är drygt 7,5 år. Med dagens transaktion har SLP genomfört nio transaktioner sedan årsskiftet. Detta förvärv ökar den återstående hyrestiden och stärker det löpande kassaflödet.

– Vi fortsätter att hålla en hög förvärvstakt och växer i Nässjö där flera viktiga transportleder möts och det finns tillgång till stor kompetens inom logistik och transport, säger Peter Strand, vd på SLP.