SLP förvärvar modernt fryslager i Hässleholm

SLP gör logistikförvärv i Hässleholm. Foto: SLP

SLP har förvärvat och tillträtt fastigheten Stenkrossen 4 i Hässleholm med uthyrningsbar yta om 4 000 kvadratmeter. På fastigheten som är på totalt cirka 31 000 kvadratmeter finns möjlighet för vidare expansion.

Fastigheten, som är byggd 2009, innehåller ett modernt fryslager och är fullt uthyrd till Seafrigo Nordic ett internationellt logistikföretag specialiserat på transport och hantering av tempererade livsmedel. Årshyran är fullt indexreglerad och uppgår till 4,7 miljoner kronor med återstående kontraktstid om 12 år.

SLP kommer under vintern att investera i en frysmaskin för energieffektiv lagerhållning. Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 74 miljoner kronor , inklusive kommande investering i frysmaskinen.

– Vi är glada över att åter kunna göra en sale and lease back-affär. Fastigheten har ett utmärkt läge utmed riksväg 21 mellan Helsingborg och Kristianstad och vi ser möjligheter att utveckla den befintliga lokalen samt bygga ytterligare kostnadseffektiva lokaler i takt med efterfrågan, säger Peter Strand, vd på SLP.