Ny robotlösning för depalletering

ABB:s robot lastar av pallar med stor precision. Foto: AB

ABB har lanserat ”ABB Robotic Depalletizer”, en systemlösning för hantering av komplexa depalleteringssuppgifter inom logistik, e-handel, hälso- och sjukvård samt konsumentförpackade produkter. Med det avancerade visionsystemet, kan ABB:s nya lösningar snabbt hantera många olika lådtyper,  vilket gör det möjligt för kunder att på ett effektivt sätt behandla osorterat gods med väldigt liten teknisk insats och kort drifttagningstid.

– Förändrade konsumentbeteenden leder till en ökning i nya säljkanaler som flerkanalsdistribution, leveranstjänster direkt till konsument och e-handel. Detta leder i sin tur till behovet av en flexiblare och effektivare infrastruktur för orderexpediering och distribution”, säger Marc Segura, ABB:s chef för divisionen Robotics.

ABB:s Robotic Depalletizer kan depalletera lådor som står staplade i ett antal olika konfigurationer från både enhetliga och blandade pallar och ger en snabbare och noggrannare hantering av en mängd olika typer av varor så de ska stå redo inför nästa fas i distributionsprocessen.

Det är inte bara depalleteringssuppgifterna som blir allt mer komplexa då sammansättningen och konfigurationen av pallarna blir mer varierande, utan sorteringsjobben, som tidigare var manuella, kännetecknas vanligen av en hög personalomsättning och ökade rekryteringskostnader. ABB:s Robotic Depalletizer löser dessa problem genom att använda sig av avancerad automatisk avsyning och maskininlärningsalgoritmer för att snabbt och effektivt behandla pallar på upp till 2,8 meters höjd – i nuläget den enda lösningen som kan hantera en sådan höjd.

ABB:s Robotic Depalletizer- mjukvara analyserar information som samlats in av visionsensorn för att ge roboten en lämplig greppunkt för respektive låda. Roboten plockar sedan upp lådan – som kan väga upp till 30 kg – och placerar den på antingen en annan pall eller på en utmatningstransportör. Hastigheten och noggrannheten i systemet innebär att det kan arbeta i hastigheter upp till 650 cykler i timmen, dygnet runt.

Vision sensorn gör det möjligt för roboten att detektera specifika lådor på pallen och möjliggör en tillförlitlig depalletering av flera olika typer av gods. Det innefattar pallar som består av enhetliga lådor i väldefinierade lager; ”regnbågspallar” med ett antal olika lådtyper samt blandade pallar, som innehåller en mängd olika typer av lådor med olika vikt, form och material.