Samarbete kring nya drivlösningar för LNG-fartyg

ABB utvecklar ett koncept för elanläggning med dubbla bränslen för fartygsdrift. Foto: ABB

ABB och den tyska motortillverkaren MAN Energy Solutions avser att samarbeta för att minska trycket från stigande bränslekostnader och hantera regelverken kopplade till växthusgaser. Avsiktsförklaringen som undertecknades vid SMM-mässan i Hamburg i september, avser utveckling av ett koncept för en elanläggning med dubbla bränslen baserat på MAN:s nya fyrtaktsmotor och ABB:s Dynamiska AC-system.

Konceptet ska ge rederier den operativa flexibilitet som de behöver för att minska koldioxidutsläppen och bränslekostnaderna för LNG-fartyg. Utöver den gemensamma konceptutvecklingen omfattar samarbetet även utbyte av tekniska data samt diskussioner om gränssnitt och systemintegration.

Motorer för dubbla bränslen har konsekvent erbjudit fartygsägarna en högeffektiv väg till renare bränslealternativ, samtidigt som de behåller flexibiliteten att byta till konventionella bränslen vid behov.

– Kunderna förväntar sig effektiva och flexibla framdrivningssystem för att snabbt kunna reagera på förändrade marknadsförhållanden och uppnå bästa möjliga utnyttjande av sina tillgångar", säger Elvis Ettenhofer, Head of Marine Four-Stroke – Region Region Asia Pacific, MAN Energy Solutions.

– De tilltagande kraven om minskade utsläpp kräver kontinuerlig innovation inom marin framdrivning", säger Rune Lysebo, Head of Global Sales på ABB Marine & Ports.

– För att vara riktigt framtidssäkrade måste de fartyg som byggs idag vara flexibla när det gäller energiförsörjning. Det nya kraft- och framdrivningssystemet kommer att optimeras för effektivitet och efterlevnad och ha den flexibilitet som krävs för att uppnå bästa prestanda.

Ett kombinerat elektriskt framdrivningssystem med dubbla bränslen kan installeras med ett energilager för att ytterligareförbättra lastutjämning, eller kombineras med ABB:s elektriska framdrivning Azipod. MAN och ABB kommer också att undersöka möjligheten att integrera bränsleceller när tekniken mognar.