Ökat intresse gaslastbilar

Gasdrivna lastbilar får räckvidd upp till 1400 kilometer för dragbilsekipage med LBG. Foto: Scania

Scania är en stor aktör även inom segmentet tunga lastbilar med gasmotorer. Det nuvarande läget, med växande infrastruktur och ökad tillgång till biometan, skapar större efterfrågan, speciellt beträffande dragbilar i fjärrdrift och då med krav på den typ av räckviddssiffror man normalt sett enbart förknippar med diesel­fordon. Scania breddar nu sitt erbjudande med flera nya LBG och CBG-tank­lösningar som väsentligt förlänger körsträckorna.

− Scania har jobbat oförtrutet med att informera om potentialen för gas och erbjuda kunderna biometanlösningar, säger Stefan Dorski, Senior Vice President och chef för Scania Trucks. Med de här tilläggen plussar vi inte bara på räckvidden utan även den potentiella kundgruppen, vilket är värdefullt eftersom lastbilar för biometan är avgör­ande för att kunna möta kraven på fossilfria transporter på kort och medellång sikt.

Infrastrukturen när det handlar om tankstationer för flytande biometan och andra typer av gasbränslen har definitivt nått en kritisk massa, och då inte enbart i Europa. Genom att addera ett antal tanklösningar till det befintliga utbudet visar Scania sitt tydliga stöd för förnyelsebara bränslen som en viktig komponent i skiftet till ett hållbart transportsystem.

Gasfordon blir allt populärare runt om i Europa, men marknader som Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland samt Öst- och Centraleuropa ligger i täten. Kunderna har noterat alla de fördelar de kan få med Scanias gasfordon, som lägre driftskostnader i kombi­nation med starkt reducerade CO2-utsläpp när de kör på biometan. 

Gasfordon utgör också en hörnsten i Scanias arbete med att uppfylla sina egna Science Based Targets: företaget har åtagit sig att nå vetenskapligt baserade mål som bland annat handlar om att reducera utsläppen från användningen av de egna produkterna med 20 procent till 2025.

− Genom att vi utökar tankkapaciteten för en rad olika slags applikationer kommer vi åt det som brukade vara en akilleshäl för en del presumtiva kunder, säger Stefan Dorski. Vårt utökade tanksortiment i kombination med ökad modularitet beträffande chassi­lay­outen gör, tillsammans med många nya tankställen, att framtiden nu ser ljus ut för gasorienterade kunder. Och deras eventuella räckviddsångest kan nu definitivt läggas på hyllan.