Tätortstrafik i Kungälv och Stenungsund blir eldriven

Ellös buss och Vy buss tar tätortstrafiken i Kungälv och Stenungsund. Foto: Västtrafik

Med start från nästa år kommer all tätortstrafik i Kungälv och Stenungsund bli eldriven. Samtidigt får trafiken i Dalsland nya moderna biogasbussar. Det står klart när en upphandling av busstrafiken där avslutats. De tre nya avtalen har tilldelats Vy buss och Ellös buss.

Upphandlingen omfattar tätortstrafik, landsbygdstrafik och skoltrafik i de tre områdena. Trafiken börjar köra i augusti 2023 och juni 2024 och avtalen sträcker sig till juni 2033. Avtalet för trafiken i Stenungsund har tilldelats Ellös buss. Vy buss har tilldelats trafiken i Kungälv och Dalsland.

I Kungälv och Stenungsund blir tätortstrafiken helt elektrifierad medan det blir biogasbussar i landsbygdstrafiken. I och med de nya avtalen kommer även övervägande skoltrafik i Stenungsund bli eldriven. I trafiken i Dalsland satsas det i huvudsak på biogasbussar.

 Vi ser fram emot att kunna bidra till att ge både Stenungsund och Kungälv tystare och renare stadsrum. Detta känns som ännu ett steg i rätt riktning för att fortsätta utveckla vår eldrivna trafik. Vi fortsätter arbeta för att för att nå vårt mål, nämligen att all vår stads- och tätortstrafik ska vara elektrifierad år 2030, säger Rebecca Sundborg, affärschef för buss region på Västtrafik.

I upphandlingen lämnade Ellös buss och Vy buss de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Värdet på upphandlingen uppgår till cirka 190 miljoner kronor per år, totalt cirka 1,9 miljarder kronor för hela avtalsperioden. Hela upphandlingen omfattar cirka 130 bussar, varav 9 elbussar i den ordinarie linjetrafiken. Även 13 bussar i Stenungsunds skoltrafik blir eldrivna.