Furetank tecknar avsiktsförklaring med Eskilstuna Biogas

Rederiet Furetank blir fossilfritt och går över till flytande biogas. Foto: Furetank

Det svenska rederiet Furetank har tecknat en avsiktsförklaring med Eskilstuna Biogas, som möjliggör utvecklingen av en ny biogasanläggning som producerar cirka 5 000 ton LBG årligen. Furetank förbinder sig att köpa minst 75 procent av det producerade bränslet under 10 år. Gasen ska utvinnas från gödsel och matavfall från Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Det är uppgraderat till ett 100 procent avfallsbaserat, fossilfritt och förnybart biobränsle,

Furetank strävar efter att vara ledande inom klimat- och miljöeffektiv sjöfart. De har utvecklat en ny serie fartyg som är bäst i klassen globalt, enligt de klimatstandarder för sjöfart som fastställts av IMO. Idag opererar dessa fartyg huvudsakligen på flytande naturgas, LNG, men ambitionen från start har varit att byta över till LBG så snart som möjligt. Nu tar Furetank det första stora steget mot att göra skiftet.

– Det känns fantastiskt att få tillgång till flytande biogas i Sverige. Med LBG producerad på rätt sätt kan vi köra våra fartyg helt utan att släppa ut CO2 eller skadliga partiklar. Detta är ett strategiskt drag. Vi utvecklade de nya effektiva fartygen, valde gas som bränsle och kompenserade för återstående utsläpp. Nu går vi vidare till att säkra vår egen försörjning av LBG, säger Furetanks vd Lars Höglund.

– Biogasanläggningen blir den största miljösatsningen i Eskilstuna på 20 år och motsvarar nästan 10 procent av kommunens totala utsläpp av växthusgaser, enligt Kaj Wågdahl, Eskilstuna Biogas styrelseordförande.