Skatterna på drivmedel är oacceptabla

Det finns ett stort missnöje med dagens drivmedelspriser. Arkivbild

I en enkät svarar drygt 85 procent av Sveriges bilister att skatterna driver upp de höga drivmedelspriserna. Endast 12 procent av dessa anser att priserna ändå är acceptabla.

Riksförbundet M Sverige har låtit Demoskop ställa en rad frågor om priset på drivmedel till den del av befolkningen som har bil (drygt 80 procent av svenskarna har körkort och tillgång till bil). Svaren visar att bilen är en mycket viktigt del i vardagen för väldigt många. Drygt hälften behöver bilen för att ta sig till och från jobbet, närmare 60 procent behöver bilen för att handla och i åldersgruppen över 65 år behöver 40 procent bilen för att ta sig till läkarbesök.

– Vi kan tydligt se att det finns ett stort missnöje med dagens drivmedelspriser. M Sverige har därför krävt en rad åtgärder som skulle kunna genomföras snabbt, säger Caroline Drabe, vd på M Sverige.

– De höga drivmedelspriserna beror till stor del på skatterna i Sverige. Samtidigt spelar självklart även priset på råolja in och detta påverkas av situationen i omvärlden just nu, säger Caroline Drabe.

M Sverige ställde därför även följande fråga: I vilken utsträckning anser du att de höga bränslepriserna beror på råoljepriset som påverkas av kriget i Ukraina och sanktionerna? Drygt 70 procent svarade att det påverkar i ganska eller mycket stor utsträckning. När vi ställde följdfrågan om man kan acceptera priset eftersom det är ofrånkomligt svarade ungefär hälften ja och 17 procent nej.

– Vi tolkar detta som att det finns en acceptans för en viss prishöjning på grund av kriget, men samtidigt ett brett missnöje med den skatt som tas ut på drivmedel, säger Caroline Drabe.

– För att kompensera de höga kostnaderna för att ta sig till och från arbetet är reseavdraget viktigt. Regeringen har nu presenterat ett nytt förslag som skulle innebära att färre kan göra avdrag för bilresor till arbetet och att ersättningen sänks. Att föreslå detta i en tid med rekordhöga priser vid pump framstår som tondövt gentemot alla dem som är beroende av bilen i vardagen.

Bränslekostnaderna är inte bara en budgetfråga för hushållen, utan har vuxit till att också vara ett arbetsmarknadsproblem.

– De flesta som tar bilen till arbetet gör det för att det inte finns något fungerande alternativ. Med högre bränslepriser och försämrat reseavdrag blir det mindre lönsamt att ta ett jobb utanför den egna hemorten, företagen får svårare att rekrytera och arbetsmarknadsregionerna krymper. Hårdast drabbas de som inte har möjlighet att jobba hemifrån och som inte sällan jobbar skift vid tider då bussen har slutat gå.