Taxibolag får ersättning för höjda bränslekostnader

Region Stockholm ersätter taxibolag för höjda bränslekostnader. Foto: Region Stockholm.

De höjda bränslepriserna har medfört att det är många taxibolag som inte längre får lönsamhet och riskerar lägga ner. Detta samtidigt som taxibranschen lider av både förar- och fordonsbrist som en följd av pandemin. För att behålla taxibilar i tjänst, redo att köra färdtjänst, väljer nu Region Stockholm att ersätta sina upphandlade taxibolag för de höjda bränslepriserna.

För att förhindra uteblivna färdtjänstresor eller förseningar, ska taxibolagen nu få mer i ersättning av Region Stockholm. Detta för att äldre personer och personer med funktionsnedsättning som reser med färdtjänst fortsatt ska ha en fungerande färdtjänst att resa med.

– Regeringen har ignorerat taxibranschen, trots att den påverkats avsevärt under pandemin och trots att den nu återigen drabbas hårt av höjda bränslepriser. För att förebygga förseningar och ytterligare brist på fordon, med inriktning på att öka antalet taxibilar upphandlade för färdtjänstverksamhet, väljer vi nu att kompensera taxibolagen för höjda bränslepriser, säger Fredrik Wallén, ordförande i färdtjänstnämnden, KD Region Stockholm.

Priset på bensin, och framför allt diesel, har sedan årsskiftet ökat kraftigt. Risken finns att taxibolagens minskade lönsamhet leder till att fler bilar ställs av

– I en bransch som redan saknar förare och bilar riskerar regeringens skenande bränslepriser att förvärra situationen för vår redan drabbade verksamhet. Antal taxibilar på rull för att köra färdtjänst riskerar att minska. När de i själva verket måste öka, säger Fredrik Wallén.

Under 2022 kommer Färdtjänstnämnden i Region Stockholm att systematiskt kompensera de bolag som har i uppdrag att utföra våra färdtjänst- och sjukresor med 27 miljoner kronor, för regeringens höjda fordonspriser. Att kompensera för höjda bränslepriser på detta sätt är en unik åtgärd, som hittills bara sker i Region Stockholm.