Laddstationer för elbilar till Västerbotten

Foto: Henrik Bristav/Umeå Energi

Regeringens satsning på klimatinvesteringar, Klimatklivet, har beviljat 528 000 kronor till Umeå Energi och 560 000 kronor till Skellefteå Kraft för att bygga laddstationer för elfordon.

Umeå Energi har redan arbetat med laddinfrastruktur ett tag, och företaget invigde nyligen sin andra snabbladdsstation.

– Stödet från Klimatklivet innebär att vi kan lägga in en extra växel och bygga ut laddinfrastrukturen snabbare och gynna de som vill köra elbilar i Umeåregionen, säger Henrik Bristav, hållbarhetsstrateg på Umeå Energi.

Skellefteå Kraft kommer under 2016 att sätta upp 20 laddstolpar för elfordon. Ett tiotal planeras i Skellefteå med omnejd, inklusive flygplatsen, och resterande är tänkta att placeras längs med vägarna mot Norge.

– Vi ser det som en del av vårt bidrag till den stora klimatutmaningen men även som en del av vår affärsutveckling. Mängden elfordon växer fort och vi förutspår att den utvecklingen är här för att stanna, säger Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad på Skellefteå Kraft.

Investeringen är värd omkring en miljon kronor. Knappt hälften av stolparnas kostnader kommer att täckas av ett bidrag som Skellefteå Kraft har sökt och beviljats från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.