Växande svensk laddinfrastruktur

Foto: Fortum

I den senaste beslutsomgången för Klimatklivet så ökade stödet till laddstationer för elbilar för boende i lägenhet och företag. Snabbladdare längs våra större vägar är samtidigt en infrastruktur som växer. Energimyndigheten menar att det är laddning vid hemmet som kan få elfordonsägandet att verkligen fungera.

Totalt 384 miljoner kronor ska betalas ut från Naturvårdsverket enligt senaste beslutsomgången i Klimatklivet. Knappt 24 miljoner kronor går till investeringar i laddinfrastruktur. En stor del av stödet har gått till snabbladdare på nya ställen i till exempel Dalarna, Västerbotten och Norrbotten.

Läget ser bra ut för Sveriges laddinfrastruktur tack vare Klimatklivets stöd och men också tidigare genomförda och planerade satsningar på utbyggnad av laddstationer. Idag har Sverige över 600 laddstationer med över 2 000 laddpunkter med olika typer av kontakter och effekt.

– Om 1-2 år kommer det att finnas en väl utbyggd infrastruktur av snabbladdare längs de svenska vägarna som gör att vi kan färdas längre sträckor i våra elbilar. Redan nu ser det mycket bra ut längs de stora vägarna i södra Sverige, säger Anders Lewald, expert inom transportfrågor på Energimyndigheten.

En ytterligare positiv nyhet i Klimatklivets senaste beslutsomgång är att icke-publika normalladdningsstationer, även så kallad hemmaladdning för lägenheter och företag, får stöd i större utsträckning.

– En förutsättning för att kunna äga en elbil är att kunna ladda bilen där vi parkerar den, till exempel i hemmet eller vid företagsparkeringen, säger Anders Lewald.

Snabbladdningsstationer som kan ladda bilens batteri på kort tid, exempelvis när föraren stannat för en paus, är viktigt för att bygga upp förtroendet för elfordon och för att kunna färdas längre sträckor. Där är Sverige på god väg att få en fungerande infrastruktur. Men det är i hemmet som laddningen behövs som mest och där det finns arbete kvar att göra.

– Vi vill lyfta möjligheten för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare av flerbostadshus att söka stöd inom Klimatklivet. Upp till halva kostnaden för laddstationen kan finansieras med statligt stöd, säger Anders Lewald.

Eftersom privatägda bilar står parkerade i snitt 23 timmar per dygn lämpar det sig utmärkt att ladda bilen när den står parkerad. För privatpersoner är det oftast vid hemmet. För företagsbilar ser man samma mönster, men där parkeras fordonet oftast på företagets parkering. Det som är aktuellt för så kallad hemmaladdning är en icke-publik normalladdare som exempelvis laddar bilen över natten. Laddstationen kan med fördel placeras i ett garage i ett flerbostadshus vilket kan vara aktuellt för till exempel bostadsrättsföreningar.