Många flygbolag satsar på Arlanda

Fortsatt återhämtning i flygresandet under 2022 menar Swedavia. Foto: Swedavia

”Under 2021 valde ett flertal flygbolagskunder att storsatsa på Swedavias flygplatser, inte minst på Stockholm Arlanda Airport. Finnair och Ryanair har etablerat baser på Arlanda och under 2022 gör Eurowings detsamma. Även våra stora och mer etablerade flygbolagskunder såsom SAS, BRA och Norwegian stod under andra halvan av 2021 för stora nysatsningar”, skriver vd och koncernchef Jonas Abrahamsson i sitt vd-ord i samband med Swedavias årsredovisning.

Mycket talar för en fortsatt återhämtning i flygresandet under 2022 och särskilt inför den stundande sommarsäsongen, men det finns osäkerheter.

”Vår bedömning är att det stora uppdämda resebehovet kommer att leda till en förnyad och stark återhämtning under de kommande månaderna och sommaren. Det är ännu för tidigt att förutspå vilka konsekvenser kriget i Ukraina får för flygmarknaden, men dessa bleknar alldeles oavsett i ljuset av den mycket svåra humanitära situation som uppstått. Ingenting är viktigare än att detta krig upphör och att lidandet som det orsakar kan begränsas,” skriver Jonas Abrahamsson.

Pandemin har förändrat flygmarknaden i grunden och Swedavia har därför under de senaste två åren bedrivit ett omfattande arbete för att säkerställa att Swedavia står starkt även i framtiden. Sedan 2020 har bolagets struktur och organisation setts över för att identifiera effektiviseringar och accelerera förbättringsarbetet inom ett antal områden.

– Denna omstrukturering fick full effekt först under 2021 och gör att Swedavia nu har goda förutsättningar att vara konkurrenskraftiga även framöver. Uppdelningen av flygplatserna i två grupperingar, International Airports och Regional Airports, innebär nya möjligheter att stärka Swedavias internationella konkurrenskraft, samtidigt som vi värnar om den inhemska flygtillgängligheten, säger Swedavias styrelseordförande Åke Svensson.

Under det gångna året har Swedavias klimatomställningsarbete och stöd till flygets klimatomställning fortsatt. Sedan bolaget som en av de första flygplatsoperatörerna i världen blev fossilfria i egen flygplatsverksamhet under 2020 fortsätter nu arbetet för att all verksamhet vid flygplatserna ska bli fossilfri 2025. Under 2021 genomfördes även den största tankningen någonsin av förnybart flygbränsle på Stockholm Arlanda Airport.