Göteborg satsar på hållbar hamn

Under 2021 öronmärkte Göteborgs Hamn 600 miljoner kronorför klimatåtgärder under de kommande år fram till 2030. Bild: Göteborgs Hamn

Under 2021 fortsatte Göteborgs Hamn att driva på bolagets arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Nu är bolagets hållbarhetsredovisning "Hållbar Hamn" för året publicerad där det redogörs för det arbete som gjorts inom området under det gångna året.

Göteborgs hamn fortsätter att växa – dels vad gäller mängden hanterat gods men också geografiskt med tillkommande logistikfastigheter och terminalytor i ytterhamnarna. Men trots ökande volymer och mer trafik i hamnen har man ålagt sig att minska hamnrelaterade koldioxidutsläpp inom Göteborgsområdet med 70 procent till 2030.

– Vi ställer höga krav på oss själva och för en hamn som växer är det en enorm utmaning att minska koldioxidutsläppen. Det kräver en bred omställning av en mängd aktörer som måste minska sina utsläpp. Men omställningen är i gång och vi driver på för att den utvecklingen ska accelereras, inte minst genom att föregå med gott exempel i hamnbolaget, säger Edvard Molitor, hållbarhetschef på Göteborgs Hamn.

Hamnen har också investerat stort i hållbarhetsåtgärder under lång tid för att nå de högt ställda målen. Under 2021 öronmärkte bolaget ytterligare 600 mkr för klimatåtgärder under de kommande år fram till 2030.

– Det är otroligt viktiga satsningar som vi också vill ska vara möjliga att följa upp följa upp genom våra årliga hållbarhetsredovisningar. Inte bara i siffror, utan också genom exempel på hur den vi arbetar i praktiken på olika nivåer i bolaget, och igenom alla dimensioner av hållbarhet, säger Edvard Molitor.

Mycket av hamnens hållbarhetsarbete sker i samverkan med andra aktörer – både i hamnklustret såväl som i den bredare transportbranschen. Ett exempel som tas upp i hamnens hållbarhetsrapport för 2021 är Tranzero Initiative som sjösattes i januari tillsammans med Volvo, Scania och Stena Line. Tillsammans har man inlett ett samarbete för att kraftigt minska koldioxidutsläppen kopplade till Nordens största hamn.