Tester med leveransrobot ska ge insikter i kundupplevelsen

PostNord testar självkörande leveransrobot i Norra Djurgårdsstaden. Foto: PostNord

Hugo den självkörande leveransroboten som PostNord kommer testa under året i Norra Djurgårdsstaden, en stadsdel som är känd både för sin hållbarhetsprofil och för att vara något av en hubb i Stockholm för nya innovationer. Här kommer de boende inte bara kunna se Hugo in action vid flera tillfällen, de kommer också ha möjlighet att själva prova hur han fungerar och faktiskt också kommunicera med honom.

– PostNords vision är ju att göra vardagen enklare, och det är syftet också här. Det vi gör ska underlätta vardagen för våra kunder och mottagare. Vi behöver testa och förstå hur Hugo passar in i den visionen, säger Pernilla Kolni, som är Business Innovation Officer på PostNord och ansvarig för Hugo-projektet.

När Hugo Delivery som är innovatörerna bakom roboten utformade Hugo så var hänsyn till miljön grundfundamentet – det och att Hugo ska upplevas som trygg av omgivningen. Det är därför som Hugo är ganska liten och rör sig i normal gånghastighet som inte upplevs som hotfull. Designen är geometriskt enkel och vänlig. Dessutom kommer Hugo faktiskt kunna kommunicera lite med sin omgivning, och exempelvis säga hej till de han möter.

– Tanken är att Hugos framtoning ska hjälpa till att överbrygga glappet mellan robot och människa och övervinna den avvaktande inställning som många av oss känner inför ny teknik. Exakt vad han ska göra kommer testerna styra till stor del, men det kan handla om många olika sorters uppdrag, säger Carl Berge, grundare av Hugo Delivery.

– Genom testerna vill vi lära oss mer om interaktioner mellan robotar och människor men också få fler insikter i kundupplevelsen. Säkerhetsaspekten är också viktig: vi ska se till att människor upplever Hugo som säker. Den tekniska stabiliteten är också något vi vill studera. Vi vill helt enkelt testa för att lära oss, kan man säga, säger Pernilla Kolni.

Exakt hur Hugos framtid ser ut inom PostNord kommer alltså bestämmas utifrån testresultaten, men ambitionen är att så småningom ska Hugo vara en integrerad del av vardagen i samhället, säger Pontus Falk, designer på Hugo Delivery.