Solna stad lanserar fasta stationer för elsparkcyklar

Första gången som fasta stationer för elsparkcyklar införs i Sverige. Foto: Lime

Solna stad har kommit överens med Lime om uthyrning av elsparkcyklar på allmän plats. Ett femtiotal skyltade platser har valts ut runt om i Solna, där parkering och uthyrning kan ske på ett trafiksäkert sätt och utan att störa i stadsmiljön. Det är första gången som fasta stationer för elsparkcyklar införs i Sverige.

Solna stad och Lime har kommit överens om villkor för upplåtelse av mark för uthyrning av elsparkcyklar i Solna. Det är det första avtal som undertecknats sedan nya ordningsföreskrifterna trädde i kraft under hösten 2020. Till att börja med har femtio platser valts ut runtom i Solna och började användas efter att polistillstånd beviljats.

– Som första kommun i landet har vi lanserat ett system med fasta stationer för uthyrning av elsparkcyklar, som inte stör vare sig trafik eller stadsmiljö. Andra kommuner är välkomna att följa vårt exempel och vi är öppna för överenskommelser med fler företag för trafiksäker uthyrning, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Företag behöver enligt de nya ordningsföreskrifterna tillstånd för uthyrning av elsparkcyklar på allmän plats. Företagen har rätt att ställa upp elsparkcyklar på samtliga femtio platser som pekats ut i ordningsföreskrifterna.

På var och en av platserna ryms ett tjugotal elsparkcyklar och platserna är utspridda i Solnas alla stadsdelar. Syftet är att uthyrning och parkering av elsparkcyklar ska kunna ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt och inte utgöra ett hinder i stadsmiljön för till exempel gående, cyklister eller rullstolsanvändare.