Stor brist på taxiförare

Foto: Bolt

Vardagen börjar återgå till det normala. Även om digitala plattformar som Bolt påverkats mindre än den traditionella taxibranschen har pandemin märkts av. Precis som i besöksnäringen har man problem med att hitta förare när resandet med taxi ökar igen.

Taxibranschen var en av de branscher som påverkades mest av pandemin, inte minst eftersom antalet företagsresor minskade när många valde att jobba hemifrån. Detta gäller särskilt för de gamla taxibolagen som inte byggt sin affärsmodell på att människor genom appar beställer sina resor. Många åkerier var då tvungna att säga upp förare och göra sig av med delar av sin fordonsflotta. Drivande för detta var också att stora delar av taxibranschen fortfarande använder sig av fasta avgifter som ska betalas av åkerierna oavsett hur många resor som görs.

Ett företag som går mot strömmen är Bolt dit många förare som fått sluta på sina ordinarie arbetsplatser har sökt sig för att få körningar.

– Vi såg en uppgång av antalet nya registrerade förare i den tidigaste fasen av den andra vågen, ett tecken på att de betraktade oss som en säker hamn i jämförelse med den traditionella marknaden och deras fasta avgifter. Totalt välkomnade vi över 2 500 nya förare under pandemins första år och mer än hälften, 55 procent av dessa kom från den traditionella taxiindustrin. Samtidigt har de lägre prisnivåerna också lett till att fler användare åker mer taxi samtidigt som fler chaufförer får en inkomst, säger Albin Grkovic, Sverigechef på Bolt.

Med över 700 000 användare har Bolt blivit en betydande aktör inom transportsegmentet i Sverige på bara två år - med taxi, elsparkcyklar och matleveranser i sin portfölj. Nyligen tog man in sex miljarder kronor i bolagets senaste investeringsrunda, pengar som ska användas för att expandera snabbare och vidareutveckla företagets app-tjänster.

Samtidigt råder det brist på taxichaufförer. Taxibranschen har tappat cirka 40 procent av sin omsättning sedan pandemin startade. Det totala antalet taxifordon i Sverige ligger nu på samma nivå som i mitten av 2010-talet enligt Svenska Taxiförbundet.

– Vi växer kraftigt just nu i Sverige men har svårt att hitta tillräckligt många förare. Vi skulle behöva knyta till oss närmare 2000 nya förare bara under det närmaste halvåret för att kunna möta efterfrågan på marknaden, säger Albin Grkovic som är Sverigechef för Bolt.

Fram till slutet av juli i år hade 1112 taxilegitimationer utfärdats i Sverige. Det kan jämföras med 1927 stycken utfärdade under samma tidsperiod 2020 och 2106 stycken utfärdade under samma tidsperiod 2019. Detta enligt siffror från Transportstyrelsen.