Utökar sin fordonsflotta med utsläppsfria fordon

Dachser investerar i elektriska lastbilar samt i tillhörande laddningssystem. Foto: Dachser

Det familjeägda logistikföretaget Dachser kommer att expandera sin användning av utsläppsfria fordon, det vill säga lastbilar och bilar som inte producerar några utsläpp av växthusgaser eller luftföroreningar. I ett första steg kommer företaget att introducera minst 50 eldrivna lastbilar på rutter i Europa, detta senast i slutet av 2023. Företaget planerar också att utöka sin flotta av tjänste- och servicefordon med cirka 1 000 elbilar.

Samtidigt kommer företaget att gå vidare med en rad pilotprojekt för att utveckla och testa lastbilar drivna på vätgas och utrustade med bränslecellsteknik. Senast i början av 2023 planerar Dachser att använda vätgasdrivna fordon från flera olika tillverkare i sitt nätverk.

– Det enda sättet för transportsektorn att nå det långsiktiga globala målet om nettonollutsläpp är att använda utsläppsfria fordon. Därför utgör dessa fordon en viktig del av vår egen klimatskyddsstrategi”, förklarar Stefan Hohm, Chief Development Officer hos Dachser.

Idag använder Dachser främst elektriska fordon för leveranser i städer inom sitt samlastningsnätverk. I Europa har företaget eldrivna transportcyklar i den dagliga verksamheten och framför allt elfordon med en bruttovikt på upp till 7,5 ton. Det finns fortfarande mycket få helelektriska produktionsfordon tillgängliga i tyngre viktklasser. Det enda fordon av denna typ som Dachser idag har i drift är en förproduktionsmodell av den 19 ton tunga Mercedes-Benz eActros i Stuttgart, som en del av ett innovationspartnerskap med Daimler.

Under de kommande två åren kommer Dachser att införskaffa ytterligare minst 50 utsläppsfria lastbilar, inklusive tunga batteridrivna motorfordon och dragbilar från olika tillverkare, antingen genom direktköp eller i samarbete med transportpartners.

Som ett komplement till ovan nämnda åtgärder kommer Dachser säkerställa att det finns tillräckligt med laddningsstationer på filialerna. Företaget har även planer på att skapa över 40 snabbladdningsstationer för lastbilar, var och en med en effekt på 180 kW. Alla laddningsstationerna ska erbjuda grön el, som antingen kommer att köpas in eller produceras av företagets egna solcellssystem.