Skånska hamnar viktig del i Sveriges transportinfrastruktur

Skåne är Sveriges främsta hamnregion. Foto: Region Skåne

Skåne är Sveriges främsta hamnregion. De skånska hamnarna hanterar med råge större godsvolymer, till ett högre värde, än i någon annan region i Sverige. Det framgår av en ny rapport. Bakom rapporten står Region Skåne och de fyra hamnkommunerna Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad. Den visar att nästan en fjärdedel av den svenska import och exportens godsvolym och nästan en tredjedel av handelsvärdet går via någon av dessa hamna. Den belyser behovet av satsningar på infrastrukturen till och från dessa skånska hamnar.

– Det är uppenbart att Skåne behöver goda förbindelser till och från de skånska hamnarna. Men jag tror många kommer bli förvånade när de inser vilken oerhörd betydelse skånska hamnar har för den samlade svenska handeln, säger Ulrika Geeraerds, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Just nu är Sverige mitt inne i beredningsprocessen för den nationella infrastrukturplanen 2022-2033 och när den är lagd är det hög tid att tänka på vad som behöver komma med i nästa nationella plan.

– Skånska hamnars betydelse behöver bli mer kända inför kommande nationella planer. Det är en styrka att Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad tillsammans med Region Skåne nu tecknar en gemensam bild av möjligheter och behov, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Merparten av godset kommer hela Sverige till godo; 58 procent av lastbilarna som kör via de skånska hamnarna har både start- och målpunkt utanför Skåne. Hamnarna utgör alltså en viktig del i Sveriges försörjningskedja och transportinfrastruktur.

– Den globala sjöfarten växer och i detta är de skånska hamnarna väldigt betydelsefulla.  En viktig fråga är tillgängligheten, att väg- och järnvägsanslutningar till hamnarna fungerar och är tillräckligt dimensionerade för in- och utflödet av varor, Yvonne Augustin (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.