Självkörande transportrobotar på sjukhusområde i Malmö

Inledningsvis är det Malmö sjukhusområde som kommer att ha självkörande truckar. Foto: Region Skåne

Nu har de två första självkörande transportrobotarna börjat rulla på sjukhusområdet i Malmö. Truckarna spelar en central roll i försörjningen av det nya sjukhusområdet och kommer bland annat att köra mat och textilier till vårdavdelningar och hämta upp avfall. Efter månader av provkörning har truckarna,så kallade AGV:er, Automated Guided Vehicle, i dagarna börjat köra sina första leveranser på egen hand.

– Med hjälp av de här truckarna kan vi arbeta smartare och spara väldigt mycket tid. Att försörja ett modernt sjukhusområde kräver moderna och smarta logistiklösningar. För att kunna ge patienterna den bästa vården måste leveranserna till avdelningarna fungera effektivt, säger Petra Holm, projektledare i förvaltningen Regionservice.

Truckarna är en del av den pågående om- och nybyggnaden av Malmö sjukhusområde. När den nya servicebyggnaden står klar till sommaren kommer ett 30-tal truckar köra i det omfattande kulvertsystemet och hantera nästan allt gods på området.

I den kommande vårdbyggnaden kommer truckarna även ha egna hissar som går direkt upp till rätt avdelningar. Med hjälp av chip och taggar vet de vilka vagnar som ska hämtas och lämnas, på vilken plats.

– Med ny teknik kan vi utveckla och fasa ut repetitiva moment så att vi kan arbeta smartare och vara där vi behövs som mest. Det bidrar i förlängningen till att ge sjukvårdspersonalen mer tid till det de kan bäst - att ge vård, säger Petra Larsson, servicedirektör i Region Skåne.

Inledningsvis är det Malmö sjukhusområde som kommer att ha självkörande truckar men det kan även komma att bli aktuellt i samband med om- och nybyggnationer av andra sjukhus.