XR Logistik och Lantmännen Lantbruk inleder samarbete

XR Logistik kommer att ansvara för samtliga transporter Lantmännen Lantbruk. Foto: XR Logistik

XR Logistik och Lantmännen Lantbruk har träffat en överenskommelse om ett nytt långsiktigt åtagande. XR Logistik kommer ansvara för samtliga transporter av spannmål och förpackade varor i Västra Götaland, Värmland, Östergötland, Södermanland och del av Närke. Även transporter till och från Norge ingår i åtagandet.

– Det är mycket glädjande att få ett förnyat- och utökat åtagande i vårt samarbete med Lantmännen, vilket ger oss ytterligare möjligheter att tillsammans utveckla flödena i de aktuella regionerna säger Christian Helgesson, vd XR Logistik.

Lantmännen ser fram mot ett utökat samarbete med XR gällande transporter även i östra Sverige. Vårt tidigare samarbete har visat att XR både har kapacitet och den erfarenhet som krävs för att transporterna ska fungera bra. Väl fungerande transporter är en viktig del i vårt uppdrag att ta till vara såväl våra kunder som ägares ekonomiska intresse, säger Pontus Sonesson, varuflödeschef på Lantmännen Lantbruk.

XR Logistik erbjuder ett brett utbud av transport- och logistiktjänster i Norden. Inom avdelningen Lantbruk finns en lång erfarenhet som leverantör inom lantbruksrelaterade transporttjänster, där fokus ligger på att ytterligare utveckla segmentet.