Kraftig tillväxt av E-handel för livsmedel

Elfordon är lämpligt alternativ till fossilberoende fordon för E-handelsdistribution av livsmedel i städer. Foto: Chalmers

För att nå ett fossilfritt Sverige till 2045 står godstransportsystemet inför en nödvändig omställning, där elektrifiering är en viktig del. Det är aktuellt inte minst för sistamilen-leveranser när allt fler svenskar e-handlar sin mat på nätet. Projektet E-DEL har testat nya lösningar där eldrivna kylbilar används för leverans av mat i urbana miljöer.

Projektet ”E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon”, E-DEL, har utvärderat hur användandet av elfordon för e-handelsdistribution av livsmedel i städer kan möjliggöras. Projektet, som finansierats av Triple F, har involverat en tvärfunktionell projektgrupp bestående av Chalmers Industriteknik, Gordon Delivery, E-Tron, Coop Sverige, Castellum och Stockholms stad.

Enligt Postnord har 32 procent av e-handelskunderna köpt matvaror online under 2020. Även om ”click & collect” vunnit mark under pandemin förutspår Postnord att hemleveransens andel av försäljningen kommer att öka igen. Dagligvaruindex visar på en försäljningsutveckling av e-handel med hemleverans på drygt 24 procent mellan november 2020 och november 2021. Att hitta effektiva och hållbara distributionslösningar för e-handel i urban miljö är därför ett högt prioriterat område.

Projektet E-DEL visar att elfordon är ett lämpligt alternativ till fossilberoende fordon för e-handelsdistribution av livsmedel i städer. Omställningen av livsmedelstransporter till elfordon står dock inför fler utmaningar än andra godstransporter då en obruten kylkedja måste säkerställas. I projektet har ett fordon från E-Tron testats. Fordonet, som idag ägs av Gordon Delivery, har ett aktivt kylsystem.

– Det här är ett prioriterat projekt för oss, vi har som mål att ersätta alla våra leveransfordon med elkylbilar i stadsmiljö för att minska miljöpåverkan. Vi är jättenöjda med hur kylbilen fungerat när vi testat den i leveranser, säger Ali Ghoce, grundare och vd av Gordon Delivery, en av partner i projektet E-DEL.

Projektets praktiska tester visar även på vikten av att utveckling och implementation av logistiksystem, infrastruktur och fordonsteknik adresseras samtidigt och tillsammans för att kunna etablera en fungerande och effektiv distributionslösning för sistamilen transporter med elfordon.