Knapp etablerar nordiskt huvudkontor i Malmö

Mikael Holmqvist, Managing Director, Knapp. Foto: Knapp

Den nordiska, såväl som den internationella, marknaden för intralogistiska lösningar är sedan flera år tillbaka inne i en stark tillväxtfas. Inte minst med tanke på det förändrade köpmönstret vi sett under pandemin. Även Knapp-koncernen har utvecklats extremt positivt och stärkt positionen som ledande teknologi-partner för avancerad automation i våra kunders värdekedja.

Knapp ser en stor potential att fokusera verksamheten i Norden för att möta marknadens framtida behov av nya förbättrade logistiklösningar och samtidigt kunna erbjuda en ännu bättre service och underhållsverksamhet för våra befintliga kunder. 

Knapp kommer därför stärka vår närvaro och utöka vår verksamhet i de nordiska länderna. Parallellt kommer vi koncentrera tillverkningen till koncernens gemensamma produktionsanläggningar, vilket innebär viss övertalighet. 

Som ett led i en fortsatt satsning i Norden kommer verksamheten flytta och ett nordiskt huvudkontor etableras i Malmö, med närhet till Köpenhamn och Kastrups flygplats. I samband med detta kommer ett flertal nya kompetenser rekryteras inom bland annat lösningsdesign, projektledning och andra kund-nära roller.

– Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla vår ledande position och växa Knapp Nordics och vårt partnerskap med både befintliga och nya kunder, säger Mikael Holmqvist, Managing Director, Knapp.

Knapp är det nordiska dotterbolaget till tyska Knapp. Med över 50 års erfarenhet av automations- och transportlösningar har vi hjälpt över 200 kunder i Norden att övervinna sina utmaningar inom intralogistik. Knapp är en del av Knapp-koncernen med huvudkontor i Hart Bei Graz, Österrike. Koncernen består av drygt 6000 anställda i över 50 länder och servar mer än 3000 kunder globalt inom industry, food retail, healthcare, retail och wholesale.