Skånetrafiken tar över färdtjänsten i Kävlinge

Nu överlåter Kävlinge kommun ansvaret för färdtjänsten till Skånetrafikens Serviceresor. Foto: Skånetrafiken

Nu överlåter Kävlinge kommun ansvaret för färdtjänsten till Skånetrafikens Serviceresor. Kävlinge kommun blir därmed den 26:e skånska kommun som gör detta. Förhoppningen är att övergången ska gå smidigt och att kundernas upplevelse av resan ska bli minst lika bra eller bättre.

De flesta som reser med färdtjänst reser inte bara inom den egna kommunen. Rättssäkerheten och likabehandlingsprincipen blir större ju fler kommuner som har färdtjänst via regionen. Andra fördelar med Skånetrafikens färdtjänst är bred kompetens inom myndighetsutövning i färdtjänstärenden, upphandling av fordon och trafikentreprenörer. Beställningsmottagningen har öppet dygnet runt och drivs i egen regi – något som Skånetrafiken har byggt upp under flera år.

– Vi är glada över förtroendet att få ta över färdtjänsten i Kävlinge kommun. Det är en naturlig del att utöka uppdraget när vi har kapaciteten och även samarbetar med flertalet kommuner i Skåne. Det blir ett bra flöde på fordonen vilket leder till en bättre samordning, hållbarhet och mindre sårbarhet, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef Serviceresor på Skånetrafiken.

För färdtjänstresenärer innebär det nya avtalet med Skånetrafiken bland annat att de kan göra längre resor än vad Kävlinges färdtjänst erbjuder idag eftersom avtalet omfattar ett enhetligt regelverk i större delen av Skåne. En annan förändring är att Skånetrafiken erbjuder fria resor i kollektivtrafiken, dygnet runt i hela Skåne.

Hos Skånetrafikens Serviceresor utvecklas verksamheten kontinuerligt och flera digitala tjänster har lanserats nyligen. Till exempel kan resenären boka, avboka och se sina villkor i Serviceresors app eller på webben. I somras infördes möjligheten att ansöka om färdtjänst digitalt för de kommuner som har färdtjänst i Skånetrafikens regi. Denna tjänst ska skapa en smidig och trygg lösning för kunderna samt göra de interna handläggningsprocesserna mer effektiva.