Skånetrafiken teckanr tillfälligt avtal med Keolis

Upphandlingen av Lunds stadstrafik överprövas. Foto: Skånetrafiken

Upphandlingen av Lunds stadstrafik är överprövad. I väntan på att Förvaltningsrätten ska meddela dom säkrar Skånetrafiken att Lunds nya stadstrafik kan starta och att de nya bussarna beställs och levereras i tid till trafikstarten i augusti nästa år. Därför tecknar Skånetrafiken ett tillfälligt avtal med Keolis.

– Vi agerar och säkerställer att Lunds invånare kan resa kollektivt även nästa höst, då med ännu högre krav på kundvänlighet, punktlighet och bättre, tystare fordon, säger Saman Tondnevis, chef för Affärsområde Buss på Skånetrafiken.

Anledningen är att upphandlingen av Lunds nya stadstrafik är överprövad. Handläggningstiderna i Förvaltningsrätten gör att Skånetrafiken riskerar att stå utan bussar och avtal med ett trafikföretag, när nuvarande avtal är slut i augusti 2023. Skånetrafiken har därför beslutat att skriva ett tillfälligt avtal med Keolis – i väntan på förvaltningsrättens dom.

– Vi tror mycket på den nya stadstrafiken i Lund och den kommer att göra en stor och positiv skillnad för Lundabornas resor och miljö i många år. Därför är det väldigt viktigt att Skånetrafiken säkerställer att trafiken kan starta som planerat, säger Carina Zachau (M), kollektivtrafiknämndens ordförande.