Martin & Servera satsar i Finland med hjälp av Wasaline  

Foto: Wasaline

Nyligen  tog rederiet Wasaline beslut om ändrad tidtabell från årsskiftet för färjetrafiken Umeå-Vasa. Det skapar nya möjligheter för logistikaktörer, däribland Martin & Servera, som nu gör nya satsningar på den finska marknaden.

Martin & Servera drar nytta av förändrad tidtabell i den satsning på den finska marknaden som företaget redan inlett. Den nya tidtabellen börjar gälla från 8 januari 2018 och gör att Martin & Servera, från lagret i Umeå, kan nå Finland (inledningsvis Vasa och Österbotten) med distribution inom ett dygn efter beställning tre gånger per vecka.

- Att transportera varor med färja 10 mil över Kvarken i stället för via vägnätet, som bara till Vasa innebär 80 mil, ger både lägre distributionskostnader, minskad miljöbelastning och ökad tillgänglighet till restaurangmarknaden i Finland, säger Ulf Sedlacek, försäljningschef på Martin & Servera Umeå.

En enklare logistik gör Martin & Serveras hela sortiment tillgängligt för restaurangkunder i Finland. Det gör att koncernens erbjudande i Finland över en natt utökas med ytterligare tusentals artiklar för restauranger och storkök.

Koncernens satsning i Finland har tydliga mål.
- Om fem år ska Martin & Servera, tillsammans med dotterbolaget finska Chipsters, omsätta mer än en miljard SEK på den finska marknaden, säger koncernchef Håkan Åkerström.

Han berättar att Martin & Servera haft en positiv dialog med Wasaline och med ansvariga politiker för att få till förändringar i tidtabellen.
- Förändringen med senarelagd måndagsavgång är bra för Martin & Servera och för näringen i hela regionen, berättar Håkan Åkerström.

Peter Ståhlberg, vd på Wasaline är mycket nöjd med dialogen mellan olika aktörer i näringslivet och de regionala och lokala politikerna.
- Vi ser fram emot att, tillsammans med våra samarbetspartners, bidra till en positiv utveckling av regionerna på båda sidor om Kvarken. Det är positivt att vi kan tillmötesgå efterfrågan på en senare måndagsavgång och vi ser fram emot en ökad beläggning, säger Peter Ståhlberg.