Tvist om hur Landskrona stadstrafik ska drivas

Trafiken i Landskrona stadstrafik handlas upp. Foto: Landskrona.se

Alliansstyret har beslutat att trafiken i Landskrona stadstrafik ska handlas upp. S är kritiskt till beslutet.

– Det rimliga hade varit att låta regionfullmäktige behandla motionen först och avgöra frågan om hur Landskrona stadstrafik ska drivas, innan de klubbar det i Upphandlingsplanen. Nu blir det här en fråga om bristande demokrati istället för att handla om hur trafiken ska drivas, säger Andréas Schönström (S) andre vice ordförande kollektivtrafiknämnden.

Kollektivtrafiknämnden behandlade idag Upphandlingsplan för 2022 och i den ingick att trafikavtalet Landskrona stadstrafik ska påbörjas för upphandling under 2022. Socialdemokraterna lämnade i början av november in en motion där det föreslås att Region Skåne på prov driver trafiken i egen regi i två trafikområden för buss. Ett av dem är trafikavtalet Landskrona stadstrafik. Motionen är inte behandlad och socialdemokraterna yrkade därför att trafikavtalet Landskrona stadstrafik skulle lyftas ur planen så att regionfullmäktige först fick avgöra hur trafiken ska drivas. Men det avslogs.

– Vad ska Alliansen nu säga när motionen behandlas i regionfullmäktige? Att det tyvärr är för sent att ändra för att upphandlingen redan är påbörjad? Vi hade hellre diskuterat sakfrågan - varför vi tycker det är bättre för personalen att driva trafiken i egen regi, säger Andreas Schönström (S).