Nobina tar busstrafiken i Nacka/Värmdö och i Söderort

Nobinas avtal värt cirka 5,5 miljarder kronor. Foto: Nobina

De två bussupphandlingar som fick avbrytas på grund av coronapandemin har nu slutförts. Sex anbudsgivare uppfyllde kvalificeringskraven och av dessa lämnade Nobina och Keolis anbud i de två upphandlingarna. Anbudsutvärderingen har skett med hänsyn till bästa förhållande mellan kvalitet och pris. Bägge anbuden bedömdes ha likvärdig kvalitet, vilket innebär att Nobina vann båda upphandlingarna på lägre anbudspris.

De två uppdragen innebär ett helhetsåtagande som utöver trafikproduktion innefattar bl.a. trafikplanering, trafikinformation, biljettvalidering, fordonsanskaffning samt drift och underhåll av hållplatser och depåer. De är produktionsavtal där ersättningen baseras på det trafikutbud som trafikförvaltningen beställer. Avtalen ger möjlighet att efter hand delvis kombinera denna modell med ersättning som baseras på antal betalande påstigande resenärer. Utöver detta finns incitament för uppfyllda mål för bland annat kundnöjdhet, utförd trafik och punktlighet.

Avtalet sträcker sig över 10 år och har ett totalt värde av cirka 5,5 miljarder kronor. I avtalsområdet finns idag 41 linjer. 2019 hade området cirka 27 miljoner påstigande/år. I avtalet ställer trafikförvaltningen krav på att området ska trafikeras med 70 elbussar.

Avtalet sträcker sig över 10 år och har ett totalt värde av cirka 7,5 miljarder kronor. I avtalsområdet finns idag 71 linjer. 2019 hade området cirka 48 miljoner påstigande/år. I avtalet ställer trafikförvaltningen krav på att området ska trafikeras med 120 elbussar.

– Med de här upphandlingarna får vi avtal som innebär en kostnadseffektiv trafik med hög kvalitet för SL:s resenärer, säger David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och vd för SL. Nobina kör idag SL:s bussar i flera områden och jag förväntar mig att de kommer att utföra de här uppdragen på bästa tänkbara sätt.