Brist på cement drabbar transportföretagen

Fyra av tio företag inom transportsektorn skulle kunna drabbas vid brist på cement. Foto: Betongindustri

Nya siffror från Svenskt Näringsliv visar att 4 av 10 företag inom transportsektorn anger att de skulle kunna drabbas negativt vid brist på cement och betong. Av dessa företag bedömer nära hälften att det skulle kunna leda till personalneddragningar.

 Bygg- och anläggningsbranschen är en av de största transportköparna och om byggandet i Sverige avstannar får detta stor påverkan även för transportföretagen, särskilt åkerierna. Men det handlar inte bara om färre lastbilar och transportörer som fraktar cement och betong på våra vägar. Utan cement och betong kommer infrastruktursatsningar inte kunna genomföras som planerat, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Enligt tidigare beräkningar från bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen skulle ett totalstopp för brytningen kunna leda till uppsägningar i storleksordningen 280 000 tjänster och ett investeringsbortfall på 20 miljarder kronor i månaden. Cementas kalkbrytning i Slite står i dag för 75 procent av all cement som används i Sverige. Det skulle kunna leda till att tre av fyra nya bostäder inte att kunna byggstartas och att flera stora infrastrukturprojekt stoppas eller fördröjas.

 Oron är inget vi kan ta lätt på, det är en nykter bedömning av hur våra medlemsföretag ser på en kommande brist av cement och betong. Våra företag vill och kommer att satsa på säkra och hållbara leveranser men det är uppenbart att det läge som vi nu befinner oss i kan leda till personalneddragningar, det är den bistra verkligheten, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

 Det här handlar inte bara om transportnäringen som hanterar betong och cement. Vi ser att detta kan få effekter inom flera olika sektorer och påverka hela vårt företag. Det är klart bekymmersamt, säger Greger Strömqvist, Vd på Mantum Logistik som transporterar bland annat prefabricerade betongelement.

Den 31 oktober löpte Cementas tillstånd för kalkbrytning i Slitetäkten ut. För att undvika den värsta cementbristen har riksdagen den 29 september röstat igenom en särskild lag som gör det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om en tidsbegränsad förlängning av nuvarande tillstånd. Detta för att möjliggöra för Cementa att bryta ur kvarvarande kalksten (motsvarande 8 månaders brytning). Just nu bereder regeringen Cementas ansökan enligt den särskilda lagen.

Samtidigt har flera miljöorganisationer sagt att de kommer att överklaga regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Skulle domstolen ta upp ärendet kan man också komma att frysa – eller inhibera – regeringens beslut. Om så sker innebär det att Sverige står inför ett omfattande byggstopp, något som flera transportföretag vittnar om kan slå hårt mot verksamheten.