Gör drönartest för tunga leveranser

Bild från Volocopter och DB Schenker

Volodrone är ingen vanlig drönare. Med en maxlast på 200 kg skriver den 2,5 meter höga farkosten ny historia när det kommer till alternativa och miljövänliga transporter. Drönaren är utvecklad av Volocopter och premiärturen i offentligt luftrum skedde i samarbetade med DB Schenker.

Drönare för mindre försändlser som matleveranser är inte ovanliga. Det har talats om snabbmat levererad till balkonger och liknande. I dagsläget är det en tveksam realitet med begränsad nytta då det redan finns bra infrastruktur, samtidigt som luftutrymmet är starkt reglerat.

Men transporter är idag kritiska för att vårt samhälle ska fungera. Det finns stunder då det oväntade händer eller befintlig infrastruktur inte finns på plats. Användningsområdet för en drönare som kan hantera lite större leveranser i den så kallande ”mellan-milen” är många.

Det kan handla om leveranser till öar, mitt i skogen eller på byggarbetsplatser. Eller vid olyckor och när trafiksituationen kräver brådskande leveranser. Kort sagt alla de tillfällen befintlig infrastruktur inte riktigt finns på plats eller framkomligheten är begränsad.

Volodrone är framtagen för tyngre transporter. Med en kapacitet på upp till 200 kilo och en räckvidd på 40 kilometer är användningsområdet stort. Självklart är den 100 procent elektrisk, vilket gör den tyst och miljövänlig. Eftersom användningsområdena är många är också själva lastanordningen flexibel. Den kan förses med olika fästanordningar eller skåp så att det passar en specifik leverans.

Trots att det sägs att luften är fri är luftutrymmet starkt reglerat. Vad som helst kan inte flyga runt hur som helt. Speciellt inte med en last på 200 kilo. Tidigare flygningar med Volodrone har därför skett inom kontrollerade områden. Men nu var det alltså dags att leverera i det offentliga luftrummet – för första gången.

– Med denna flygning har vi offentligt kunna visa upp hur samarbete och innovation kan användas för mer hållbar och miljövänlig logistik. Helt i fas med DB Schenkers ambition att tänka nytt kring leveranskedjor och skapa nya utsläppsfria lösningar för våra kunder, förklarar Erik Wirsing, globalt ansvarig för innovationer på DB Schenker.

Premiärflygningen i oktober skedde i Hamburg i samband med mässan ITS World Congress. Där visade DB Schenker hur drönarleveranser kan användas i en transportkedja tillsammans med en eldriven lastcykel för att ta sändningen i mål den sista biten.