Snart får Epatraktorerna köra fortare

Transportstyrelsen ska utvärdera A-traktorerna. Foto: Bilbesiktningen

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ett förändrat regelverk för A-traktorer. I uppdraget ingår att se över behovet av skärpta krav på säkerheten för A-traktorer och se över möjligheterna att införa regler eller krav som gör det svårare att manipulera A-traktorer.

I uppdraget kan också hastighetsgränsen för A-traktor analyseras, då framförallt utifrån ett säkerhets- och klimatperspektiv. Många olyckor med A-traktorer handlar om påkörning bakifrån. Nu diskuteras eh höjning av hastighetsgränsen för A-traktorer till 45 kilometer i timmen vilket samma hastighets om för mopedbilar. 

– Möjligheten att kunna använda sig av A-traktorer för att transportera sig har stor betydelse för många ungdomar i Sverige. Samtidigt ser vi fler olyckor där A-traktorer är inblandade, inte minst under sommaren som gått. Därför sätter regeringen trafiksäkerheten i fokus när vi nu ser över regelverket för A-traktorer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth. 

Antalet registrerade A-traktorer har på ett år ökat med cirka 27 procent till totalt fler än 36 000 fordon. Anledningen är möjligheten att elektroniskt begränsa hastigheten i nyare bilar i stället för en mekanisk ombyggnad. Samtidigt ökade antalet personskador i olyckor där A-traktorer var inblandade med över 50 procent 2020. Mot bakgrund av detta behöver regelverket för A-traktorer ses över.