Förenklat avgiftssystem för statliga elvägar

Nytt avgiftssystem för att ladda fordon på statliga elvägar. Foto: Transportstyrelsen

Fordonsägare kommer att kunna teckna avtal digitalt, alternativt ansöka om tillstånd, för att ladda fordon på elvägar. Transportstyrelsen föreslår inledningsvis ett förenklat avgiftssystem i samband med att den första statliga elvägen öppnas för trafik 2026.

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen undersökt hur ett system för att ta ut avgifter för att köra på statliga elvägar skulle kunna se ut. I uppdraget ingick att titta på hur ett tekniskt system, datahantering och ansvarsfördelning bör utformas.

– Innan ett fordon kan köra på elvägen måste det först kontrolleras att fordonet har behörighet för det. Vi föreslår att Transportstyrelsen ansvarar för att meddela Trafikverket vilka fordon som är behöriga att ladda på elvägen, och skickar ut avier för betalning på motsvarande sätt som gäller för trängselskatt och infrastrukturavgifter, säger Jonny Geidne,

Trafikverket föreslås få ansvar för att genomföra tillträdeskontroller vid vägen för att identifiera unika fordons-ID. Kontrollen görs via utrustning som antingen kommer att finnas i fordonet eller i elvägsanläggningen.

Information om vilket fordons-ID som anslutit till vilken anläggning, vid vilken tidpunkt och vilken mängd el som har tagits ut kommer att skickas till Transportstyrelsen, som via fordonets ID identifierar fordonsägaren med hjälp av vägtrafikregistret, VTR.

Tjänsten ska vara utformad så att ägare både till svensk- och utlandsregistrerade fordon kan använda den. Bara fordon som inte har användnings- eller körförbud kan få tillstånd att ladda el från statliga elvägar. Vidare föreslår Transportstyrelsen att fordonsägare som sedan tidigare har skulder gällande brukaravgifter för elvägar inte ska få tillstånd att ladda sina fordon.

Det förenklade avgiftssystemet som föreslås i samband med den första statliga elvägen 2026 baseras på en abonnemangslösning med en fast månadskostnad. Under en övergångsperiod, när antalet användare av elvägen är relativt begränsat, är bedömningen att ett sådant system är tillräckligt.