m4 går över till fossilfri diesel

Starka drivkrafter hos delägarna i m4 att sträva mot fossilfritt. Foto: Neste

En av Mellansveriges främsta leverantörer av logistik-, transport- och maskintjänster är m4 gruppen . Med cirka 200 delägarföretag sysselsätter de runt 1 000 personer.

– Just nu ligger vi på cirka 34 procent reduktion, vi är en bit på väg mot målet. Våra delägarföretag är utspridda över stora delar av Mälardalen och det har varit svårt att ses och peppa alla det senaste året. Det är en utmaning att få med våra delägarföretag på resan mot fossilfria transporter eftersom de samtidigt är egna företagare och sätter sina egna mål. Utmaningarna: motivera organisationen, och ta betalt för merkostnaden! Så vår metod är information och utbildning, säger Robert Dahlberg, kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordnare-samordnare.

– Det finns två starka drivkrafter hos delägarna att sträva mot fossilfritt. Dels är det kundkravet. Fler och fler kunder, framför allt de stora organisationerna, med egna hållbarhetsansvariga, vet vad det handlar om och ställer allt oftare krav på fossilfritt i upphandlingar och avtal. Dels är det även en insikt hos våra delägare att de måste ställa om för att skydda miljön.

Det man är överens om inom branschen är att det är en stor palett av olika fossilfria drivmedel som måste finnas, men det viktigaste i närtid är HVO.

– En avgörande roll! Det är ju som Neste säger i sin reklam, “bli fossilfri på 5 minuter”, och så enkelt är det. Vi har en fordonsflotta med relativt mycket nya lastbilar och maskiner med dieseldrivna motorer. Fordonen kommer att leva 4–10 år, eller ännu längre, vilket gör att vi är helt beroende av HVO under den här tiden. Alla de fordonen kan vi tanka med HVO och bara köra!

– Vi har ju kunnat visa för både delägarna och kunderna att vi har ett stort stationsnät av HVO-stationer nu vilket vi inte har haft tidigare. Vi har en egen HVO-station och en till på gång, och tack vare avtalet med OKQ8 och IDS har vi en hel kedja med stationer som säljer HVO.