Descartes kommenterar E-barometern Q2 2021

E-handeln måste fungera genom hela leveranskedjan menar Descartes. Arkivbild

Postnords E-barometer för andra kvartalet 2021 visar bland annat att trots den historiskt höga tillväxten vi såg inom e-handeln under 2020 växte branschen med 16 procent jämfört med samma period i fjol. Samtidigt uppger 72 procent av e-handlarna att de haft problem med att få fram varor till sina kunder. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar siffrorna utifrån ett transport- och logistikperspektiv.

När Postnord presenterade siffrorna för andra kvartalet 2020, för ett år sedan, så var det ett historiskt ögonblick för svensk e-handel. Aldrig tidigare hade e-handeln växt så kraftigt under ett enskilt kvartal. Detta gjorde att många trodde att e-handeln skulle minska under 2021 till följd av coronapandemins avveckling. Det kan därför anses häpnadsväckande när Postnord nu, ett år senare, rapporterar en tillväxt för svensk e-handel på 16 procent jämfört med samma period 2020.

Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes kommenterar siffrorna.

– Vi ser idag ett ökat tryck på att säkerställa hållbara hem- och butiksleveranser, på en nivå som vi inte hade kunnat förutse för bara ett och ett halvt år sedan. Även om Sverige är en mogen e-handelsmarknad finns det därför fortsatt mycket att göra. Leverantörerna måste se över sina logistiklösningar, vad de har för ruttplaneringslösning och anpassa dem efter kundernas nya beteendemönster, säger Lars Persson.  

Samtidigt som e-handeln växer uppger 72 procent av e-handlarna att de har haft problem med att få fram varor till sina kunder. Liknande siffror går att hitta i undersökningen Consumer Online Delivery Experiences, som har genomförts av SAPIO under juli 2021 på uppdrag av Descartes. Undersökningen visar bland annat att trots det stora intresset för e-handel är det sällan kunderna är helt nöjda med leveranserna.

Endast 10 procent av de nordiska konsumenterna angav att de alltid är nöjda med leveransservicen vid onlinebeställningar. En slutsats som kan dras från undersökningen är att återförsäljare måste ta kontroll över hela köpupplevelsen för att kunna möta konsumenternas förväntningar på hållbara och smarta transporter.

Att lägga beställningar online har blivit en ny vana och kommer fortsätta dominera. Descartes undersökning, liksom Postnords senaste E-barometer, visar att leveransupplevelsen har en avgörande roll för beställningsprocessen. Återförsäljare som tar äganderätt över hela processen och optimerar leveransen har möjlighet att förändra kunduppfattningen, driva merförsäljning och i slutändan locka kunder från konkurrenter med sämre valmöjligheter. Vi behöver skapa en e-handel som gör skillnad, genom hela leveranskedjan, säger Lars Persson.