Bra kvar i Skellefteå

Bra fortsätter flygtrafiken till Stockholm-Bromma från Skellefteå. Foto: Bra

Flygbolaget BRA har beslutat att förlänga flygtrafiken till Stockholm-Bromma från Skellefteå Airport året ut. Sträckan trafikeras torsdagar och söndagar under hösten.

– Ser vi samma fina utveckling på resandet under hösten som vi sett under sommaren finns det stora möjligheter för ökad trafik till och från Skellefteå framöver, säger Martin Erkenborn, kommersiell chef på BRA.

Flygbolaget BRA har under sommaren trafikerat Stockholm-Bromma och Göteborg som sommardestinationer. Utvecklingen på dessa flyglinjer har kraftfullt överstigit förväntningarna varvid flygbolaget nu beslutat om en långsiktig etablering i Skellefteå.

– Tillväxten i Skellefteå med omnejd är exceptionell och vi vill bidra till den utvecklingen genom att tillhandahålla klimateffektiva och flexibla resealternativ för Skellefteås växande marknad. Vårt mål att bli världens första fossilfria flygbolag och det harmoniserar väl med Skellefteås arbete för hållbart resande säger BRAs kommersiella chef Martin Erkenborn.

Under hösten erbjuder flygbolaget BRA två avgångar per vecka till Stockholm-Bromma från Skellefteå. Med en smidig mellanlandning på Bromma kan man enkelt ta dig vidare till Malmö, Göteborg, Visby eller någon annan av bolagets 12 inrikesdestinationer.

– Skellefteå växer kraftfullt och vi har ett stort behov av kommunikationer till och från regionen. Vi ser BRA´s förlängning av flyglinjen till Stockholm-Bromma som mycket viktigt då det ger förbättrad tillgänglighet för vårt växande näringsliv, våra besökare och för våra invånare, säger Robert Lindberg vd Skellefteå Airport.

Flygningarna görs med ett ungt och modernt propellerflygplan som är världens klimateffektivaste regionalflygplan. BRA har som målsättning att vara det första fossilfria flygbolaget i världen senast år 2030, att öka biobränsleanvändningen och att vara det första kommersiella flygbolag som flyger elflygplan i Sverige.