Dachser Finland investerar i biogaslastbilar

Tuomas Leimio, Managing Director för Dachser Finland European Logistics, framför en av de nya biogaslastbilarna. Foto: Dachser

Logistikföretagets beslut kring att investera i transporter med låga utsläpp är ett steg på vägen mot att möta de klimatmål Finlands regering satt upp till 2030. Förnyandet till biogaslastbilar, av kortdistans flottan, innebär att Dachser Finland redan under 2021 kan leverera på ett mer hållbart sätt till hela Helsingforsregionen.

Från och med i år kommer 10 av det totalt 15 lastbilar som utgår från Dachser Finland European Logistics, med filial placerad i Kerava, drivas av så kallad komprimerad biogas, CBG. Åtta av lastbilarna är av modell Volvo FE och två av modell Iveco Eurocargo 160EG/F. Denna investering är ett steg på vägen för logistikföretaget att nå leveranser och hämtningar av gods inom Helsingforsregionen med en väsentligt minskat klimatpåverkan. Planen är att i framtiden även förnya de kvarvarande kortdistans-lastbilarna till lastbilar drivna antingen på biogas eller el, detta beroende på tekniska lösningar i relation till lokala väderförhållanden.

– Om man jämför med siffrorna från 2019, har vi lyckats att minska våra koldioxidutsläpp med totalt 70 procent, i de områden där vi kör med komprimerad biogas, förklarar Tuomas Leimio, Managing Director för Dachser Finland European Logistics. ”För oss är det extra viktigt att vi fortsätter att undersöka, testa och anpassa oss till mer miljövänliga transportlösningar, detta genom olika typer av teknisk utveckling och vetenskapliga innovationer. Det är en av de anledningar till att vi investerar i dessa biogaslastbilar, som vi är väldigt stolta över. Det är definitivt ett steg i rätt riktning och något som tillåter oss att samla in värdefull kunskap till framtiden”.

Investeringen samordnas av Dachser Finlands åkeripartner Savon Kuljetus Oy. Bränslet, som består av komprimerad biogas, förses av Gasum som nyligen öppnat upp en ny produktionsanläggning för biogas i närheten av Helsingfors. Dachsers förare har blivit utrustade med konfigurerade bränslekort som tillåter dem att köpa biogas enbart för lastbilar.

– Sammantaget har CBG visat sig vara ett mycket tillfredsställande val till en mycket begränsad investeringskostnad. Tekniken är beprövad och fordonet fungerar på ett identisk sätt jämfört med våra gamla dieselbilar. I grunden är det alltså lastbilar som alla andra men med en drastiskt minskad miljöpåverkan, förklarar Mika Malmivaara, Operations Manager för Dachser Finland European Logistics.