APM Terminals växer på en stagnerande marknad

Sveriges största containerterminal APM Terminals, är en av få hamnar som fortsatt växer på en stagnerad marknad. Foto: APM Terminals

Hamnar med stor flexibilitet, balanserade flöden och fördelaktigt logistikläge klarar sig bäst, visar färska siffror från Sveriges Hamnar. Här utreder APM Terminals Gothenburg framgångsfaktorerna närmare.

Logistikkedjan är fortsatt under stor press och den svenska containermarknaden står i det närmaste stilla. Några hamnar klarar de nya förutsättningarna bra, medan andra har det betydligt tuffare. Sveriges största containerterminal APM Terminals, är en av få hamnar som fortsatt växer på en stagnerad marknad.

– Vi har vuxit med 5 000 TEU under årets första halva jämfört med samma period föregående år. Tillväxten kan jämföras med den totala containervolymen i en mellanstor svensk hamn, säger Per Wahlström, marknadsanalytiker på APM Terminals Gothenburg.

Till följd av störningarna i den globala värdekedjan och det höga trycket på logistiklösningar, har fartyg blivit stillastående i världshamnarna. Fartyg hamnar efter sin tidtabell, vilket orsakar köbildning, förseningar och stora kostnader.

– Fartygen ska ligga i hamn så lite som möjligt för att frigöra transportkapacitet. Därför har vi gjort stora investeringar för att hålla fartygen i omlopp. Exempelvis sätter vi in extra resurser för att veckovis kunna ta emot extraanlöp. Samtidigt erbjuder vi mycket flexibla servicetider, något som uppskattas av våra kunder, förklarar Martin Karlsson, Operationellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

Bra balans mellan import- och exportflöden ökar transportkapaciteten för exportbolagen och mildrar stora kostnader och förseningar.

– På APM Terminals i Göteborg har vi naturligtvis, likt alla andra hamnar, mött stora utmaningar till följd av den globala pandemin. En stor fördel är dock att vi tar emot och hanterar ett balanserat flöde av import och export. Genom att ta emot import, möjliggör vi plats för exportgods eftersom containrarna ständigt är i omlopp och återanvänds. Detta har varit en stor fördel för våra exportkunder och för hela landets ekonomi, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

Göteborgs hamn är känt för att ha Sveriges bästa logistikläge. Här skeppas närmare hälften av landets totala import- och exportgods, via APM Terminals Gothenburg.

– Som en del av Sveriges största godsnav i Göteborgs hamn, har APM Terminals nära till de stora hubbarna på kontinenten. Det goda logistikläget, i kombination med vår effektiva hantering, gör att fartygen snabbt kan återvända till kontinenten efter att ha lämnat last i Sverige, förklarar Magnus Lundberg.