Linköpings självkörande bussar välkomnas till Vallastaden

Flera forskningsprojekt pågår inom Ride the future. Fotograf: My Weidel

Nu startar den senaste etappen av “Ride the future”-projektet då Transdevs självkörande fordon kommer börja trafikera stadsdelen Vallastaden i Linköping. “Ride the future” är ett forskningsprojekt som testar hur självkörande bussar kan bli en del av den moderna stadens hållbara mobilitetslösningar.

Sedan mars 2020 rullar två självkörande, eldrivna bussar på campusområdet i Linköping. En säkerhetsförare finns ombord på varje tur och agerar kundvärd och kan vid behov överta körningen manuellt. Bussarna kan ta mellan 11 och 13 passagerare, men för tillfället råder en gräns på 3 passagerare.

Nu utökas sträckan och bussarna kommer även trafikera stadsdelen Vallastaden i Linköping.

Några exempel på forskningsprojekt som pågår inom Ride the future är studier av hur personer med synnedsättning kan resa med bussarna, hur äldre personer och barn upplever resandet ur olika aspekter. Även mer tekniska studier görs som exempelvis hur bussarna fungerar vid olika väderförhållanden och hur de kan användas för att samla in miljöfarliga partiklar.