Balanserade godsflöden tryggar svensk export

Genom APM Terminals Gothenburg flödar ungefär hälften av Sveriges import och export. Foto: APM Terminals.

Bra balans mellan import- och exportflöden ökar transportkapaciteten för exportbolagen och mildrar stora kostnader och förseningar. Fortsatt syns stora störningar på logistikmarknaden. Bristen på tomcontainrar är en utmaning för exportörerna, något som för med sig höga fraktkostnader och försenade leveranser till slutkund.

APM Terminals Gothenburg hanterar ungefär hälften av Sveriges totala import och export och är samtidigt den enda terminalen i Sverige som tar emot import via direktanlöp från Asien.

– På APM Terminals i Göteborg har vi naturligtvis, likt alla andra hamnar, mött stora utmaningar till följd av den globala pandemin. Som en del av Sveriges största godsnav i Göteborgs hamn, tar vi dock emot och hanterar ett balanserat flöde av import och export. Genom att ta emot import, möjliggör vi plats för exportgods eftersom containrarna ständigt är i omlopp och återanvänds. Detta har varit en stor fördel för våra exportkunder och för hela landets ekonomi, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.