VTI ska påskynda elektrifieringsarbetet av svensk transportsektor

VTI ska bidra till effektiv elektrifiering av transportsektorn. Arkivbild

Regeringen ger VTI ett särskilt uppdrag som ska bidra till kunskapsuppbyggnaden inom elmobilitet. Syftet med uppdraget är att kunna bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn.

– Det är bra att vi får ett samlat uppdrag som möjliggör att vår kompetens kan användas på bästa möjliga sätt säger, säger Tomas Svensson, generaldirektör på VTI.

Uppdraget innebär att VTI ska bidra till kunskapsuppbyggnaden kring en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av transportsektorn. VTI kommer även genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur data i praktiken på bästa sätt kan tillgängliggöras, delas och nyttiggöras för att optimera planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur.

Uppdraget ges i samband med den av regeringen tillsatta Elektrifieringskommissionens arbete, som syftar till att påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn.

Under 2022 kommer VTI vid tre olika tillfällen redovisa sina resultat, samt under uppdragets gång löpande föra dialog med och inhämta synpunkter från flera myndigheter, organisationer och näringslivsaktörer.

– En ökad integrering av transport- och energisystem som tillvaratar digitaliseringens möjligheter är en förutsättning för transportsektorns omställning. Där hoppas jag att uppdraget medför att vi i Sverige kan ta kliv framåt, säger Tomas Svensson.