Rekordmånga extraanlöp hos APM Terminals i Göteborg

Turbulent situation på containermarknaden. Foto: APM Terminals.

Störningar i den globala värdekedjan, i kombination med ett högt tryck på logistiklösningar, för med sig att många fartyg har svårt att anlöpa hamnarna inom utsatt tid. Snabbt skapas ringar på vattnet med försenade varor och ökade kostnader som följd. Situationen ställer högre krav på flexibilitet i hamnarna och för att möta dessa krav, tog APM Terminals i Göteborg emot rekordmånga extrafartyg föregående vecka. 

– För att hjälpa våra kunder tog vi emot fyra extraanlöp förra veckan, ofta med kort varsel och hög variation i volym. Totalt hanterade vi tolv fartyg, varav elva av dem var feederfartyg, berättar Martin Karlsson, operationellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

De stora påfrestningarna i värdekedjan medför att många fartyg anlöper de svenska hamnarna utanför sina normala tidsfönster, vilket ofta leder till försenade varor och ökade kostnader. De segment som drabbas extra hårt är råvaror till industrin, konsumentprodukter för privatpersoner samt stora svenska exportbolag som väntar på att få ut sina varor på världsmarknaden.

– Det är värdefullt för våra kunder att fartygen håller sina ofta tajta tidsscheman. Under föregående vecka var hälften av alla fartyg som anlöpte APM Terminals Gothenburg sena, men på grund av snabb och flexibel service, lämnade samtliga hamnen i tid, fortsätter Martin Karlsson.

Det är fortfarande en turbulent situation på containermarknaden och normala flöden är ännu inte återställda. Gods sitter fast i sina ursprungsländer och i omlastningshubbar runt om i världen.

– Som Sveriges största containerhamn är det självklart att vi erbjuder vår höga kapacitet och flexibilitet till rederierna för att därigenom hjälpa de svenska företagen att fylla lagerhyllorna och få ut sina varor på världsmarknaden, säger Magnus Lundberg kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.