Bolt gör företagets körningar i Europa koldioxidneutrala

Bolt utfärdar miljölöften. Foto: Bolt

Bolt kommer genom klimatkompensering att börja neutralisera utsläppen från sina körningar i Europa. Det här är en del i Bolts större miljösatsning som går under namnet “Green Plan”. Initiativet till att bli koldioxidneutrala kommer att vara en del av en mångmiljonsatsning som kommer att fortsätta växa i takt med att företaget växer. Satsningen gör Bolt till det största app-baserade transportbolaget i Europa som klimatkompenserar på eget bevåg.

Bolt kommer i fortsättningen att klimatkompensera för alla sina körningar i Armenien, Australien, Azerbaijan, Tjeckien, Kroatien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Ungern, Kazakstan, Litauen, Lettland, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Sverige, Ukraina och Storbritannien.

Initiativet “Green Plan” innehåller ett flertal miljömål: minska Bolts utsläpp av CO₂ med åtminstone 5 miljoner ton till år 2025, minska europeiska CO₂-utsläpp genom att erbjuda sina användare flera gröna
transportmöjligheter, kompensera utsläppen från Bolts globala kontor, med början år 2020 och att skapa grönare städer genom att introducera elsparkcyklar i fler städer och möjliggöra för Boltanvändare att kunna donera och bidra till gröna initiativ.

Tillsammans med ett flertal Estländska techföretag åtar sig Bolt idag, på Tallin Digital Summit ett Tekniskt Grönt Löfte, där de lovar att reducera sitt miljöavtryck och bidra till att lösa miljöutmaningar. Detta inkluderar att utbilda och engagera sina användare i ämnen som handlar om mänsklig miljöpåverkan. På konferensen Tallin Digital Summit samlas ett flertal partiledare och ministrar från digitalt intresserade länder.

Markus Villig, CEO and founder of Bolt: “Låt oss prata ren fakta, klimatförändringar är på allvar och växthusgasutsläppen är den största orsaken till det. Eftersom Bolt är en del av ekosystemet måste vi ta ansvar för att vara en del av lösningen.