Samhällsekonomiskt lönsamt att underhålla befintlig infrastruktur

Många svenska vägar och järnvägar är i dåligt skick. Arkivbild

Många svenska vägar och järnvägar är i dåligt skick och det totala underhållsbehovet överstiger Trafikverkets ekonomiska ramar. För en fossilfri transportsektor krävs ökad elektrifiering och användning av biodrivmedel. På ett webbinarium arrangerat av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, ESO, i dag diskuterades transportpolitiska prioriteringar framöver.

Generaldirektör Lena Erixon presenterade delar av det inriktningsunderlag som Trafikverket tagit fram inför den infrastrukturproposition regeringen lägger fram senare i vår. Webbinariet fokuserade på två frågor: balansen mellan underhåll och investeringar samt transportsektorns möjlighet att nå klimatmålen. Enligt Trafikverket är det mest samhällsekonomiskt lönsamt att underhålla och modernisera den befintliga infrastrukturen.

– Det är viktigt att vårda det vi har. Underhåll i tid lönar sig i längden, sa Lena Erixon.

Dataexpert Kristin Eklöf och professor Jan-Eric Nilsson kommenterade båda behovet av bättre empiriska analyser baserade på den stora mängd data som Trafikverket har.

– Problemet är att vi faktiskt inte vet om det behövs mer eller mindre pengar till underhåll baserat på analyserna i inriktningsunderlaget, menade Jan-Eric Nilsson.

För att nå klimatmålet behöver omställningen vila på tre ben; elektrifiering, biodrivmedel och minskad efterfrågan genom högre bränslepriser. Professor Per Kågeson och forskningschef Svante Mandell var överens om att inriktningsunderlaget är tydligt med att identifiera vad som behövs för att nå målet.

– Trafikverket har tidigare talat med dubbla tungor men nu framgår det tydligt att trafikslagsbyten och minskad biltrafik inte i någon större utsträckning kan bidra til att nå klimatmålet, konstaterade Per Kågeson.