Trafikverket medfinansierar satsningar på kollektivtrafik- och cykelåtgärder

Rami Yones, enhetschef nationell samhällsplanering. Foto: Eva Jonsson

Trafikverket medfinansierar stora satsningar på kollektivtrafik- och cykelåtgärder i elva städer. Respektive kommun/region finansierar minst halva investeringen. Satsningarna ska förbättra och öka möjligheterna att resa kollektivt och att cykla.

Det är positivt att vi kan stötta en hållbar stadsutveckling genom stadsmiljöavtalen. Större paketsatsningar bör ge god effekt i form av ökat resande med kollektivtrafik och fler cykelresor, säger Rami Yones, enhetschef nationell samhällsplanering.

Planering av bebyggelse, resor och transporter behöver gå hand i hand för en hållbar stadsutveckling. Det bejakas via stadsmiljöavtalen där kommuner och regioner också genomför motprestationer. Syftet är att fler ska ges möjlighet att resa kollektivt, cykla och gå. Utsläppen av växthusgaser är som störst i våra städer och påverkas positivt av att fler reser fossilfritt.

  • Totalsumma för Trafikverkets medfinansiering är 917,5 miljoner kronor.
  • Avtalen innehåller 24 olika åtgärder.
  • Kommuner och regioner genomför drygt 80 olika motprestationer som andra investeringar i gång, cykel och kollektivtrafik, och åtgärder inom mobility management.