EU avsätter 30 miljarder euro till infrastruktur

Transeuropeiska transportprojekt ska bli klara till 2030. Arkivbild

Nu har parlamentet antagit den uppdaterade Fonden för ett sammanlänkat Europa och avsatte nya medel för projekt inom transport, energi och digitalisering för 2021–2027.

  • Från 2021 finns det nya medel att söka för gränsöverskridande projekt inom transport, energi och digitalisering

  • 60 procent av pengarna ska gå till klimatprojekt

  • Mindre byråkrati i samband med större transportprojekt

Den uppdaterade Fonden för ett sammanlänkat Europa, som parlamentet och rådet enades om i mars, har en budget på 30 miljarder euro för åren 2021–2027 och ska finansiera projekt inom transport, energi och digitalisering med europeiskt mervärde. Fonden ska se till att viktiga transeuropeiska transportprojekt blir klara till 2030 som planerat. Det handlar till exempel om Rail Baltica, infrastruktur för alternativa bränslen och laddningsstationer samt utbyggnad av 5G-nätet till viktiga transportleder.

Parlamentet lyckades öronmärka 60 procent av fondmedlen för projekt som bidrar till att uppnå EU:s klimatmål, medan 15 procent av medlen avsedda för energi går till gränsöverskridande projekt på området förnybar energi.

Fonden är uppbyggd kring tre pelare, där 23 miljarder euro går till transportprojekt, 5 miljarder till energiprojekt och 2 miljarder till digitaliseringsprojekt. Runt 10 miljarder euro av medlen för transportprojekt i gränsregioner tas från sammanhållningsfonderna och hjälper EU-länderna att bygga klart viktiga transportlänkar. 1,4 miljarder euro går till att snabba på slutförandet av större järnvägsprojekt i gränsregioner, där kommissionen väljer ut de projekt som mest ökar konkurrenskraften.

När det gäller digitalisering stöder fonden projekt av gemensamt intresse, såsom utbyggnaden av säkra och trygga digitala nät med mycket hög kapacitet och 5G-system, men även digitalisering av transport- och energinät.

Ett annat mål för Fonden för ett sammanlänkat Europa är att göra energinäten mer driftskompatibla och se till att de projekt som får stöd ligger i linje med unionens och medlemsländernas klimat- och energiplaner.t

På tisdagen godkände Europaparlamentet också nya regler för det transeuropeiska transportnätet, TEN–T, efter en uppgörelse med rådet. De nya reglerna underlättar tillståndsförfarandena för TEN–T-projekt så att de kan färdigställas snabbare. EU-länderna ska även inrätta en kontaktpunkt för de projektansvariga och se till att det inte tar längre än fyra år att få tillstånd att dra igång ett projekt.