Dramatisk ökning av bokade flygresor

Bokningstrycket ökar kraftigt på Arlanda. Foto: Swedavia

Flygbokningarna till och från Arlanda kommer att öka med minst 2 000 procent i juli och augusti jämfört med samma månader i fjol.

Det visar helt nya siffror som Stockholms Handelskammare tagit fram via internationella flygorganet IATA:s system Global Agency Pro.

– Vi ser att det vänder upp riktigt snabbt nu. Efterfrågan på resor är hög och i takt med att vaccinationsgraden går upp kommer resenärerna tillbaka, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

  Pandemin fick under förra året flygtrafiken att tvärbromsa. Stockholms Handelskammare har analyserat helt nya bokningsdata från IATA:s system Global Agency Pro som visar bokningsläget för en stor del av den reguljära trafiken.

  Genom IATA:s databas kan Stockholms Handelskammare nu presentera siffror för bokningsläget i april och maj för resor som sker i juli och augusti.

  Under denna vår har bokningstrycket ökats kraftigt. Den totala bokningsökningen var 1 462,9 procent i april, 2 355,3 procent i maj och sammantaget 1 992,7 procent för de båda månaderna. Då ingår inte de bokningar som görs under juni för resor i juli och augusti.

  Databasen visar inte samtliga bokningar som gjorts under månaderna. Bland annat är flygresor gjorda direkt genom flygbolagen undantagna. Trots det stämmer utfallet i faktiskt genomförda resor väl överens med Swedavias passagerartrafik, varvid slutsatser kan dras för den totala flygtrafiken kommande månader.

  – Flyget är i dag oumbärligt för att överbrygga stora avstånd och kostnadseffektivt och det har inte förändrats av pandemin. Det är dock långt kvar till det läge som var innan pandemin, säger Carl Bergkvist.

   Trots den starka återhämtningen så kommer det internationella resandet till och från Sverige även denna sommar befinna sig klart under normalnivå, nästan 70 procent lägre jämfört med siffrorna som förelåg året innan pandemin.