Första helelektriska Scanialastbilen i drift hos Dagab

Två helelektriska distributionsfordon tas i trafik hos Dagab. Foto: Axfood

Samarbetet mellan Axfood och Scania går in i nästa fas. Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab inleder nu dagliga livsmedelsleveranser till flera butiker i Stockholmsregionen med Scanias första serietillverkade och levererade helelektriska tunga lastbil i Sverige och en helt ny laddhybrid. Det innebär ökad räckvidd och en väsentlig minskning av klimat- och miljöpåverkan.

Sedan tidigare har Scania och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab ett samarbete för att gemensamt driva utvecklingen framåt kring elektrifiering av tunga transporter. Nu tas nästa steg i samarbetet, när Dagab som ett av de första bolagen driftsätter helelektriska tunga fordon för matleveranser till butiker med Scanias helt nya lastbilar. Det är ett viktigt led i arbetet med att minska de fossila transporterna, och för Dagabs del drivs omkring 2/3 av fordonsflottan nu med förnybara drivmedel.

Det handlar om två distributionsfordon som nu tas i trafik, Scanias nya laddhybrid samt Scanias nya helelektriska lastbil, som är Scanias första serietillverkade helelektriska fordon. Med en optimerad laddstrategi kan Dagab därmed leverera mat till butiker med dessa fordon utan att göra avkall på tillgänglighet och effektivitet.

Båda fordonen kan köra tyst och helt utsläppsfritt. Den tysta transporten är något som uppskattas av både förare och omgivning. Att fordonen dessutom eliminerar utsläpp får en positiv inverkan på luftkvalitet där fordonen distribuerar gods. Laddning med grön el gör att koldioxidutsläppen reduceras markant – uppskattningsvis med 40 ton per år för ett helelektriskt fordon jämfört med ett dieselfordon. De två bilarna utgår från Dagabs lager i Jordbro, där varje lastbil dagligen levererar livsmedel till 5–10 butiker. Det handlar om fem rutter på en sträcka på cirka 300 kilometer.

– För att klara logistikbehoven har vi i samband med lastningen installerat snabbladdning vid lastporten på högre effekt, 130 kW, och även nattladdning på lägre effekt, 25 kW. På så sätt optimerar vi transporterna, säger Björn Utgård, VP Sales, EV-Box.

Efter hand som projektet pågår kommer deltagarna att få mer kunskap om transporterna.

– Nu skaffar vi oss ännu mer kunskap om effektiva logistikmönster och hur vi kan använda fordonen på bästa sätt. Batterikapaciteten påverkar räckvidden och här gäller det att finna lämpliga laddlösningar och placeringar för att klara transporterna. Det ska också bli spännande att se hur kylaggregatet påverkar batteriet och därmed räckvidden, säger Helena Blom transportchef på Dagab.