Dagab elektrifierar sina transporter

Första helelektriska Scanialastbilen levererad till Dagab. Foto: Axfood

Axfoods logistikbolag Dagab tar nu nästa steg och blir ett av de första att driftsätta helelektriska tunga lastbilar för livsmedelsleveranser i Stockholmsregionen. Elfordonen, en helelektrisk lastbil men också en helt ny laddhybridlastbil, kör från Dagabs lager i Jordbro och levererar dagligen till ett flertal livsmedelsbutiker.

Med en utökad räckvidd och optimerad laddstrategi kan företaget leverera utan att ge avkall på tillgänglighet och effektivitet och samtidigt generera en väsentlig minskning av klimat- och miljöpåverkan.

Driftsättningen av de nya elektriska lastbilarna är en del av ett partnerskap mellan Scania och Dagab med syfte att tillsammans kunna säkra framtidens elektrifierade logistiklösningar. Som ett första steg i detta samarbete har projektet REEL1, delfinansierat av Vinnova och Energimyndigheten, etablerats.

Projektets ambition är att utforma, testa och demonstrera elektrifierade livsmedelsleveranser i Stockholmsområdet. Deltagarna i projektet, som inleddes i augusti 2020, är bland annat logistikbolaget Dagab, lastbilstillverkaren Scania och laddoperatören EV-Box

För att lyckas att främja utvecklingen med elektrifieringen, inte minst den publika laddinfrastrukturen, i samhället krävs omfattande samarbete mellan företag, men också mellan näringsliv och offentliga aktörer.